ACERT - CERTYFIKAT JĘZYKOWY

 

Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej przygotowało dla doktorantów ofertę uzyskania certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego i umożliwiającego podejście do certyfikowanego egzaminu ACERT.

Akademicki Certyfikat ACERT poświadcza znajomość języka obcego i jest wydawany przez Centrum Języków i Komunikacji należący do SERMO (Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych). Kryteria ocen oraz treści programowe uwzględniają wymogi europejskie.

Najbliższe zaplanowane sesje egzaminacyjne:

Przesłanie zgłoszenia na egzamin zgodnie z podanymi terminami na adres katarzyna.matuszak@put.poznan.pl jest równoznaczne z zapisem na egzamin.