Data dodania

STER - Mobility IV and Scholarships II

Na stronie projektu INPUTDoc znajdują się ogłoszenia konkursów "Mobility IV" (link) oraz "Scholarships II" (link). Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami ww. konkursów.

Termin składania wniosków upływa 2 października 2023 r. o godz. 10.00.

Projekt INPUTDoc jest współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA w ramach Programu STER "Umiędzynarodowienie szkół doktorskich".

PL