Data dodania

18.10.2021
Trzymamy STER!
STER

Szkoły letnie, gościnne wykłady oraz mobilność zagraniczna to tylko niektóre działania Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej, jakie zostaną sfinansowane w ramach projektu INPUTDoc – „Towards Internationalization of Poznan University of Technology Doctoral School” w programie NAWA „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”.

Głównym celem Programu STER jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich. Szkoła Doktorska Politechniki Poznańskiej zaplanowała w swoich działaniach następujące zadania:

  1. Promocja Szkoły Doktorskiej PP w środowisku międzynarodowym
  2. Stypendia dla najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej PP realizujących projekty doktoranckie we współpracy międzynarodowej
  3. Mobilność zagraniczna najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej PP
  4. Wykłady gościnne w Szkole Doktorskiej PP
  5. Szkolenia ukierunkowane na rozwijanie umiejętności istotnych dla współpracy międzynarodowej
  6. Letnie szkoły dotyczące Applied and Interdisciplinary Artificial Intelligence i Virtual AI & ML Summer Laboratory
  7. Współpraca międzynarodowa szkół doktorskich

 

Na wykonanie wszystkich celów i zadań przewidziano budżet w wysokości 2 350 000 PLN.
Okres realizacji projektu: od 3.01.2022 do 31.12.2024

 

Więcej informacji nt. Programu STER można znaleźć tutaj (https://nawa.gov.pl/instytucje/ster-umiedzynarodowienie-szkol-doktorskich)

PL