Erasmus

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą wyjazdów w ramach programu Erasmus.

Staż w ramach programu Erasmus+ można odbyć w:

  • firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, na uczelniach (np. przy projekcie lub w laboratorium),
  • w jednostkach administracji państwowych czy w innych instytucjach takich jak szpitale, biblioteki, muzea itp. 

Stażu nie można odbyć w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami i w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Instytucja, w której będzie odbywać się staż, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Stypendium w zależności od kraju wynosi od 450 – 520 Euro na miesiąc.

Osoba zainteresowana stażem sama znajduje firmę, w której chce zrealizować staż. Musi się z nią skontaktować, zapytać o możliwości odbycia stażu w ramach programu Erasmus+ .

Staż musi trwać minimum 60, a maksymalnie 180 dni. Politechnika Poznańska finansuje stypendium maksymalnie na 90 dni, niezależnie od długości trwania stażu. Pozostały czas może być zaliczony do stażu, jednak z finansowaniem zerowym.

Rekrutacja na staże jest ciągła (nie ma wyznaczonych terminów), co oznacza, że zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania środków. 

Więcej informacji na stronie: https://www.put.poznan.pl/praktyki-w-ramach-programu-erasmus.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: outgoing@put.poznan.pl