Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji
do Szkoły Doktorskiej PP na rok akademicki 2023/2024

Miesiąc Data Czynność
Czerwiec 01.06.2023 r.
(czwartek)
rozpoczęcie rekrutacji
30.06.2023 r.
(piątek)
koniec rekrutacji i ostateczny termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
Lipiec 05-11.07.2023 r.
(środa - wtorek)
I etap postępowania konkursowego (ocena dokumentów)
14.07.2023 r.
(piątek)
udostępnienie kandydatom informacji o wynikach I etapu postępowania konkursowego
19-25.07.2023 r.
(środa - wtorek)
II etap postępowania konkursowego (rozmowa kwalifikacyjna)
Sierpień 01.08.2023 r.
(wtorek)
udostępnienie kandydatom informacji o wynikach II etapu postępowania konkursowego oraz publikacja listy kandydatów zobowiązanych do złożenia oryginałów dokumentów
do 11.08.2023 r.
(piątek)
termin złożenia oryginałów dokumentów
Wrzesień do 18.09.2023 r.
(poniedziałek)
dostarczenie przez kandydatów dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, jeżeli nie został wcześniej złożony
25.09.2023 r.
(poniedziałek)
publikacja listy przyjętych
od 25.09.2023 r.
(poniedziałek)
wpisywanie na listę doktorantów kandydatów, którzy zostali przyjęci do Szkoły Doktorskiej oraz wydawanie decyzji o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej