LIMITY REKRUTACYJNE

Nabór do Szkoły Doktorskiej (SzD) Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2022/23 prowadzony jest w następujących dyscyplinach naukowych, w podanych limitach:

L.p. Nazwa dyscypliny Limit przyjęć
1 architektura i urbanistyka 4
2 automatyka, elektronika i elektrotechnika 4
3 informatyka techniczna i telekomunikacja 6
4 inżynieria lądowa i transport 6
5 inżynieria materiałowa 4
6 inżynieria mechaniczna 6
7 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 4
8 nauki chemiczne 6
9 nauki o zarządzaniu i jakości 4
  Suma 44