Data wydarzenia

Ostateczny termin na złożenie Sprawozdania Rocznego do Ministerstwa (DW)

Więcej informacji dot. Raportu Rocznego do Ministerstwa w ramach projektu Doktorat Wdrożeniowy znajdą państwo tutaj

Applies to PhD students in "Doktorat Wdrożeniowy (DW)" program only / Dotyczy wyłącznie doktorantów z programu Doktorat Wdrożeniowy