STYPENDIUM MEiN

Stypendium Ministra właściwego do spraw Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora.

Szczegółowe informacje