DYREKCJA I ADMINISTRACJA

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. Alina Dudkowiak
e-mail: alina.dudkowiak(at)put.poznan.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
Instytut Fizyki
Kierownik Zakładu Fizyki Molekularnej
System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej

 

Zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
e-mail: krystyna.prochaska(at)put.poznan.pl

Wydział Technologii Chemicznej
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej

 

Kierownik administracyjny Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

mgr inż. Agnieszka Sutherland
e-mail: agnieszka.sutherland(at)put.poznan.pl

 

Administracja Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

mgr inż. Hubert Garus
hubert.garus(at)put.poznan.pl

mgr inż. Agata Kowalska
agata.kowalska(at)put.poznan.pl

inż. Joanna Loręcka
joanna.lorecka(at)put.poznan.pl