Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

PrzedmiotGodziny Pkt. ECTS
ROK
I
SEM
1
Szkolenie BHP4
Umiejętności informacyjne w nauce i technologii2
Metodyka nauczania akademickiego81
Język angielski dla celów akademickich 1102
Własność intelektualna i komercjalizacja wyników badań61
Projekty badawcze – przygotowanie i aplikowanie41
SEM
2
Język angielski dla celów akademickich 2102
Ekonomia i współczesne wyzwania cywilizacyjne81
Zarządzanie projektami badawczymi41
Metodologia badań naukowych61
Pracownia badawcza303
Seminarium doktoranckie (w ramach dyscypliny)102
 10215
ROK
II
SEM
3
Blok wykładowy 1*82
SEM
4
Blok wykładowy 2*82
Pracownia badawcza606
Seminarium doktoranckie (w ramach dyscypliny)102
Nowe trendy naukowe i perspektywy rozwojowe II41
 9013
ROK
III
SEM
5
Blok wykładowy 3*82
SEM
6
Blok wykładowy 4*82
Pracownia badawcza606
Seminarium doktoranckie (w ramach dyscypliny)102
Nowe trendy naukowe i perspektywy rozwojowe III41
 9013
ROK
IV
SEM
8
Pracownia badawcza606
Seminarium doktoranckie (w ramach dyscypliny)102
 708
SUMA35249

* – dwa wykłady do wyboru (jeden z dyscypliny doktoranta, jeden spoza dyscypliny).

Proponowane wykłady gościnne w roku akademickim 2022/2023 w ramach przedmiotu "Nowe trendy naukowe i perspektywy rozwojowe II" oraz "Nowe trendy naukowe i perspektywy rozwojowe III"

Proponowane wykłady gościnne w roku akademickim 2023/2024 w ramach przedmiotu "Nowe trendy naukowe i perspektywy rozwojowe II" oraz "Nowe trendy naukowe i perspektywy rozwojowe III"

Kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone jest w języku angielskim.

Ponadto obowiązkowa w ramach programu jest:
1) Praktyka zawodowa – do 60 h/rok akademicki;
2) Staż w wybranej jednostce naukowej/badawczej/przemysłowej – 2 miesiące.